خانه » پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی شامل سه دسته به نام پروفیل نورد گرم، پروفیل نورد سرد و پروفیل مرکب می‌شود. به این ترتیب، پروفیل نورد گرم، از نورد گرم شمش فولادی ساخته می‌شود و به شکل قوطی است. پروفیل نورد سرد از شکل دادن ورق‌های فولادی ایجاد می‌شود و ناودانی شکل است.

پروفیل‌ مرکب، از اتصال چند پروفیل گرم و سرد ایجاد شده می گردد. شکل و ابعاد پروفیل‌های ساختمانی نیز در دو نوع باز و بسته عرضه می‌شود. پروفیل بسته شامل لوله و قوطی، درب و پنجره ساختمانی، پروفیل درب‌های کرکره برقی و پروفیل یو پی وی سی، پروفیل باز شامل: تیرآهن، تسمه، میلگرد، ناودانی، نبشی

پروفیل ساختمانی در مقطع مربع یا مستطیل در ابعاد و ضخامت‌های مشخصی تولید می‌شود و معمولا ضخامت آن بین 2 تا 4 میلیمتر می‌باشد. پروفیل در و پنجره آهنی، به لحاظ شکل سطح مقطع در دو دسته ی باز و بسته تقسیم بندی می شود. پروفیل های چارچوبی فرانسوی، چهارچوب ساده، مکزیکی و چهارچوب رومی و زوار از جمله پروفیل های باز و پروفیل در و پنجره سپری 507، لنگه دری 508 و پروفیل چهارچوبی 509 در زمره پروفیل درب و پنجره ی بسته می باشند.

پروفیل ساختمانی

محصولسایزحالتمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
پروفیل ۴ ۸۰*۶۰۶۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۹۰*۹۰۹۰*۹۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۱۲۰*۱۲۰۱۲۰*۱۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۱۰۰*۱۰۰۱۰۰*۱۰۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۱۲۰*۱۲۰۱۲۰*۱۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۱۴۰*۱۴۰۱۴۰*۱۴۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۶۰*۶۰۶۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۷۰*۷۰۷۰*۷۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۴ ۸۰*۴۰۴۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۱۰۰*۱۰۰۱۰۰*۱۰۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۵۰*۵۰۵۰*۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۶۰*۶۰۶۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۷۰*۷۰۷۰*۷۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۸۰*۸۰۸۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۳ ۹۰*۹۰۹۰*۹۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۷۰*۷۰۷۰*۷۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۸۰*۸۰۸۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۸۰*۴۰۴۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۹۰*۹۰۹۰*۹۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۴۰*۴۰۴۰*۴۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۵۰*۳۰۳۰*۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۵۰*۵۰۵۰*۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۶۰*۳۰۳۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲.۵ ۶۰*۶۰۶۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۴۰*۸۰۸۰*۴۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۵۰*۳۰۳۰*۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۵۰*۵۰۵۰*۵۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۶۰*۳۰۳۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۶۰*۶۰۶۰*۶۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۸۰*۸۰۸۰*۸۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۲۰*۲۰۲۰*۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۲۰*۳۰۳۰*۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۳۰*۳۰۳۰*۳۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۲۰*۴۰۴۰*۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۴۰*۴۰۴۰*۴۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۵۰۷۵۰۷شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۵۰۸۵۰۸شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۵۰۹۵۰۹شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
پروفیل ۲ ۲۰*۱۰۱۰*۲۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:26
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-16_278045_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-16_278045_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right; }
به بالای صفحه بردن