خانه » نبشی

نبشی

نوعی پروفیل می باشد که سطح مقطع آن 2 ضلع عمود بر هم بوده و در پروژه های عمرانی, ساختمانی و نیز صنعتی استفاده می گردد. نبشی که دو بال آن با هم مساوی باشند با علامت اختصاری  و در صورتی که دو بال نبشی نا برابر باشند با علامت اختصاری L آن را نشان می دهند.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند :

نبشی فابریک: این نوع نبشی ازهمان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد .

نبشی پرسی : این نبشی ماهیت آن ورق فولادی میباشد که در واقع  از یک ورق به طول ۶ متر بوده که در اثر خمش ورق از وسط عرض آن به شکل نبشی درآمده است.

نبشی از لحاظ شکل ظاهری به دو صورت نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم می شود.

نبشی بال مساوی دو بال قائم آن یکسان و با حرف  نشان داده می شود در کنار این حرف یک عدد درج شده که نشان دهنده بال مساوی و سایز معین است مثلا : L200 یعنی نبشی با بال مساوی و سایز 200 میلیمتر

نبشی اسپیرال نیز نبشی با بال مساوی است که در بازار با عنوان گرم نورددیده بال مساوی شناخته می شود.

نبشی بال نامساوی اندازه بال ها با هم نابرابر است استانداردهای این نبشی شامل : st37,st44,st52  میباشد این نبشی در نقشه های ساختمانی به این صورت نشان داده می شود: L200*100 یعنی بال 200 میلیمتر و جان آن 100 میلیمتر است

از نبشی ها با سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن پل ها به ستون ها ، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات درفوندانسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند علاوه بر آن در ساخت ستون و نیز خرپا استفاده می گردد.

منظور از نبشی 4*40*40 یعنی نبشی با ضخامت 4 میلیمتر و طول بای های آن 40 میلیمتر است.

نبشی به دو صورت شاخه و خرد شده (لقمه) مورد استفاده قرار میگیرد.

آریان فولاد

محصولسایزحالتمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری۸شاخه ۱۲ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری۵شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری۵شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۵*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری۵شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری۶شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ متری۶شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۶ متری۸شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری۱۲شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۳*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری۳شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری۴شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۴*۴۰*۴۰ آریان فولاد ۶ متری۴شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۴*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۶ متری۴شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۵*۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری۵شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۷*۷۰*۷۰ آریان فولاد ۶ متری۷شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری۱۰شاخه ۶ متریبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری۱۰شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری۱۲شاخه ۶ متریکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-12_319149_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-12_319149_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right; }
به بالای صفحه بردن