خانه » میلگرد کلاف ساده

میلگرد کلاف ساده

گروه صنعتی فولاد یزد

محصولسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
کلاف ۶.۵ ساده RST34 گروه صنعتی فولاد یزد۶.۵کلافRST34کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:13
10،000 
کلاف ۸ ساده RST34 گروه صنعتی فولاد یزد۸کلافRST34کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:13
10،000 
کلاف ۱۰ ساده RST34 گروه صنعتی فولاد یزد۱۰کلافRST34کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:13
10،000 
کلاف ۱۲.۵ ساده ۱۰۰۶ گروه صنعتی فولاد یزد۱۲.۵کلاف۱۰۰۶کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:13
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-17_374336_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-17_374336_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right; }
به بالای صفحه بردن