خانه » میلگرد کلاف آجدار

میلگرد کلاف آجدار

فولاد کویر کاشان

محصولسایزاستانداردمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
کلاف ۱۰ آجدار A2 فولاد کویر کاشان۱۰A2کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۰A3کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۱۲ آجدار A2 فولاد کویر کاشان۱۲A2کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۲A3کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۴A3کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۶A3کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۸ آجدار A2 فولاد کویر کاشان۸A2کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
کلاف ۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۸A3کارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:09
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-6_808295_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-6_808295_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right; }
به بالای صفحه بردن