خانه » تیرآهن

تیرآهن

تیرآهن از مهمترین پروفیل های ساختمانی است و به دو صورت معمولی که با علامت I و یا NP نشان داده می شود و تیراهن بال پهن که با علامت H و یا IPB نمایش داده می شود.  تیرآهن به سه صورت تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)، تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه) و همچنین تیرآهن IPB (بال پهن) در بازار موجود می باشد.  تیرآهن های موجود در بازار تیر آهن IPE و INP ارتفاعی معادل ۸۰–۶۰۰ میلی متر و تیرآهن IPB ارتفاعی برابر با ۱۰۰–۱۰۰۰ میلی متر دارد.

تیرآهن INP

تیرآهنی I شکل که طبق استاندارهای روسیه و چین ساخته می شود و ضخامت بال آن با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کمتر میشود. اغلب این تیر آهن ها در بازار های چین و روسیه تهیه و عرضه می شود. این تیر آهن ها I   مانند هستند. تیراهن INP14 یعنی تیراهن معمولی با ارتفاع 14سانت یا 140 میلیمتر

تیرآهن IPE

این پروفیل به تیرآهن نیم پهن یا سبک معروف است شکل آن ها I مانند است و طبق استاندارد ایران و اروپا تولید می شود. همچنین ضخامت بال های آن هم تغییر پذیر نمی باشد. این تیرآهن شباهت زیادی با INP  دارد با این تفاوت که ضخامت بال ان تغییری نمیکند اما تیراهن INP ضخامت بال از ابتدا تا انتها یکسان نیست و شیب ملایمی در آن دیده می شود. علامت اختصاری نوع نیم پهن را با IPE نشان می دهند و تولید آن در ایران زیاد است. اندازه استاندارد این محصول به این صورت است که 8 تا 16 متر طول دارد و ارتفاع آن بین 80 ، 100 تا 600 میلی متر متغیر است و عرض آن از 46 میلی متر شروع می شود و تا 220 میلی متر ادامه دارد.

تیرآهن IPB

تیرآهن H شکل یا تیر آهن‌های عریض تر به گونه ای هستند که در آنها طول بال‌ها نسبت به تیرآهن‌های IPE بیشتر شده است. علامت L نشان دهنده سبک بودن و علامت V نشان دهنده سنگین بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده ی تیرآهن های عریض و سنگین و IPBL نشان دهنده ی تیرآهن های عریض سبک می‌باشد. در این نوع محصول اندازه بال با ارتفاع برابر است. مقاطع آن ساده می باشند و به عنوان ستون در تیرها و خرپاها استفاده می شود. ارتفاع بال با  h، عرض بال با حرف b و ضخامت بال با t مشخص می شود.

تیرآهن بال پهن یا هاش H به ترتیب وزنی شامل HEM,HEB,HEA تولید میشوند.

نورد کوثر اهواز

محصولسایزحالتاستانداردمحل بارگیریواحدفروشبروزسانیقیمت
تیرآهن ۱۴ اهواز IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۱۶ اهواز IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۱۸ اهواز IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۲۰ فایکو IPE۲۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۲۲ فایکو IPE۲۲شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۲۴ فایکو IPE۲۴شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:16
10،000 
تیرآهن ۱۸ فایکو IPE۱۸شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان IPE۲۴شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان IPE۲۷شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان IPE۳۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فایکو IPE۱۴شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ فایکو IPE۱۶شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان IPE۱۴شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان IPE۱۶شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان IPE۱۸شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان IPE۲۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان IPE۲۲شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۰ کره IPE۴۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۵ کره IPE۴۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۰ کره IPE۵۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۵ کره IPE۵۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۶۰ کره IPE۶۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان IPE۱۲شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۰ روسیه IPE۵۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۵ روسیه IPE۵۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۶۰ روسیه IPE۶۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۳ کره IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۶ کره IPE۳۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۶۰ ترک IPE۶۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۳ روسیه IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۵ روسیه IPE۳۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۰ روسیه IPE۴۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۵ روسیه IPE۴۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۵ ترک IPE۴۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۰ ترک IPE۵۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۵۵ ترک IPE۵۵شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۳ ترک IPE۳۳شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۶ ترک IPE۳۶شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۴۰ ترک IPE۴۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۰ ترک IPE۱۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۲ ترک IPE۱۲شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۰ ترک IPE۱۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۲ ترک IPE۱۲شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۸ ترک IPE۸شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۰ ترک IPE۱۰شاخه ۱۲ متریIPEبنگاه تهرانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد ماهکار اشتهارد ۱۱۷ کیلویی۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد ماهکار اشتهارد ۱۳۲ کیلویی۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ فولاد ماهکار اشتهارد۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد ماهکار اشتهارد۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ فولاد ماهکار اشتهارد۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ صبح پارسان۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد فردوس باختر ارومیه۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد البرز غرب۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ آذوب آهن اصفهان۱۶شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۳۵ کیلویی۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۲۵۵ کیلویی۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ شاهین بناب۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ شاهین بناب۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲شاخه ۱۲ متریIPEانبار اصفهانکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۲ فابریک فایکو۲۲شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۴ فابریک فایکو۲۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲۲ کیلویی۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ سبک فایکو۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ سنگین فایکو۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ فابریک فایکو۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ فابریک فایکو۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ فابریک کرمانشاه جهان فولاد غرب۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ آریا ذوب۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ نورد کوثر اهواز۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ نورد کوثر اهواز۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ نورد کوثر اهواز۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد۲۲شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد۲۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد۲۷شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ سبک کرمانشاه جهان فولاد غرب۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ سنگین کرمانشاه جهان فولاد غرب۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه جهان فولاد غرب۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۲ فولاد یزد احرامیان۲۲شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ بلند ناب تبریز۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۴ فولاد یزد احرامیان۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ فولاد یزد احرامیان۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۸ فولاد یزد احرامیان۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۰ فولاد یزد احرامیان۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۱۶ کوتاه ناب تبریز۱۶شاخه ۶ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:15
10،000 
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲۷شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۴ بلند ناب تبریز۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۴ کوتاه ناب تبریز۱۴شاخه ۶ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۶ بلند ناب تبریز۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۶شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱۸شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۰شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۲۲شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲۴شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲شاخه ۱۲ متریIPEکارخانهکیلوگرم
2021-03-12 15:14
10،000 
فیلتر : بازنشانی
#wtbp-table-13_731477_wrapper table {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-13_731477 td {text-align: center;} #wtbp-table-13_731477 .thumbnail img, #wtbp-table-13_731477 .wtbpAddToCartWrapper {margin-left: auto;margin-right: auto;} #wtbp-table-13_731477_wrapper th {text-align: center;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;} .wtbpTitle { direction: rtl; float: right;
به بالای صفحه بردن